Politica CEMPS SA

Politica CEMPS SA
referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţionala și responsabilitate socială

Politica promovată în cadrul organizaţiei referitoare la calitate, mediu, sanatate şi securitate ocupationala și responsabilitate socială este de a realiza cu „operativitate” livrările şi serviciile solicitate de către client şi de a respecta cerinţele legale şi alte cerinţe de mediu şi sanatate şi securitate ocupationala. Pentru a asigura realizarea acestor obiective cerinţele pentru servicii sunt definite integral în etapa de contractare, când se stabilesc stivuitoarele şi serviciile ce urmează să fie livrate şi prin identificarea şi ținerea sub control al aspectelor de mediu.   

În cadrul CEMPS S.A. este implementat un sistem de management integrat calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupațională, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008 și cu schema de certificare RS 8000:2008

Directorul general își asumă angajamentul pentru:

 1. satisfacerea cerințelor explicite şi implicite ale clienților, cât și a tuturor cerințelor aplicabile domeniilor de management certificate,
 2. îmbunătățirea continuă  a sistemului de management integrat, pentru creșterea performanței de mediu și a performantelor domeniului sănătății şi securității ocupaționale
 3. protecția mediului, inclusiv prevenirea poluării mediului
 4. îndeplinirea obligațiilor de conformare
 5. prevenire a ranirilor si a imbolnavirilor profesionale

Aceste angajamente se concretizează prin:

 1. sprijinul acordat clienţilor la ofertare şi contractare şi prin monitorizarea satisfacţiei acestora referitoare la eficacitatea şi  promptitudinea cu care cerinţele lor sunt satisfăcute precum realizarea obiectivelor de mediu si sanatate şi securitate ocupationala.
 2. revizuierea si fixarea, pentru propriul sau sistem de management integrat calitate, mediu şi sanatate şi securitate ocupationala, a obiectivelor masurabile care urmeaza sa fie realizate anual.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, Directorul general al societăţii declară că:

 1. aplică şi asigură documentarea politicii referitoare la calitate, mediu sanatate şi securitate ocupationala și responsabilitate socială;
 2. urmăreşte eficienţa şi analizează periodic evoluţia sistemului integrat şi reglementat în documentele sistemului de management integrat calitate, mediu sanatate şi securitate ocupationala și responsabilitate socială pentru a asigura satisfacerea obiectivelor declarate;
 3. face propuneri consiliului de administraţie (CdA) privind actualizarea periodică a politicii în domeniul calităţii, mediu, sanatate şi securitate ocupationala și responsabilitate socială în sensul îmbunătăţirii continue a sistemului de management integrat calitate mediu, sanatate şi securitate ocupationala;
 4. se asigură de identificarea aspectelor de mediu şi de risc din societate şi aplicarea regulilor stabilite pentru prevenirea poluării sau accidente de munca;
 5. concentrarea eforturilor în direcţia desfăşurării activităţilor cu  prevenirea vătămării şi îmbolnăvirilor;
 6. promovează cu prioritate relaţiile de colaborare faţă de cele de autoritate.

 

Aceste obiective sunt monitorizate si analizate in mod regulat la nivel performantei, pentru ca apoi sa fie evaluate in Analiza efectuata de management.

Directorul general se angajează să urmărească prin analizele efectuate de management îndeplinirea acestor obiective inclusiv cele referitoare la îmbunătăţirea continuă a întregului SMI.             

 

  Data ultimei actualizări: 02.05.2017